̶C̶̶h̶̶o̶̶k̶̶e̶̶r̶r

Members
  • 122
    Chương đã đăng
  • 97
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • chocker.cs
  • Shadow25492

Tôi là Choker, và đây là acc thứ 2 của tôi, nhắc lại là thứ 2 nhé =))

Ngày sinh: 25/05/1999
Tham gia: 01/02/2021
8Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Saijo no osewa
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Truyện dịch
Sống Cùng Em Kế
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
3Truyện đang tham gia
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối: