̶C̶̶h̶̶o̶̶k̶̶e̶̶r̶r

Banned Members
  • 132
    Chương đã đăng
  • 106
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • chocker.cs
  • Shadow25492

Tôi là Choker, và đây là acc thứ 2 của tôi, nhắc lại là thứ 2 nhé =))

Ngày sinh: 25/05/1999
Tham gia: 01/02/2021
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào