Zard1324

Members
  • 463
    Chương đã đăng
  • 7
    Đang theo dõi

Một lolicon chân chính sẽ không bao giờ động tay vào các bé gái <(") Hail Loli-sama!! <(")(")>

Ngày sinh: 14/08/1996
Nghề nghiệp: Nhân viên
Sở thích: Ghẹo gái, dê gái, nói chung là những thứ gì liên quan đến gái trừ việc giả gái :"3
Tham gia: 02/08/2017
7Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
1Truyện đang tham gia