Ackerman

Members
  • 0
    Chương đã đăng
  • 151
    Đang theo dõi
dù sông có cạn núi có mòn thì ăn hại vẫn là triết lí sống của anh
Ngày sinh: 17/07/2017
Nghề nghiệp: ăn hại
Sở thích: ngủ
Tham gia: 28/07/2017
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào