Shiki Natsume

Members
  • 369
    Chương đã đăng
  • 0
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • dragonfist31
Ngày sinh: 21/08/1995
Nghề nghiệp: IT
Sở thích: None
Tham gia: 27/07/2017
12Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện dịch
Shurabara!
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện dịch
15 sai demo Ore no Yome!
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
2Truyện đang tham gia
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: