紫花Violet

Moderators
  • 0
    Chương đã đăng
  • 1
    Đang theo dõi

Sự mâu thuẫn làm nên con người mình:
F luck nhưng lại nghiện Gacha.
Văn kém nhưng lại muốn viết lách.
Cận nặng nhưng lại ham đọc sách.
Nghèo rách nhưng lại thích shopping.  
 

Nghề nghiệp: Web Developer
Sở thích: Đọc sách, chơi game, sưu tầm manga/doujinshi/wibu stuffs, mơ về Elaina cùng dàn Waifu,...
Tham gia: 11/12/2020
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
1Truyện đang tham gia
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: