Higashiayano Hachiya

Banned Members
  • 0
    Chương đã đăng
  • 91
    Đang theo dõi

Một kẻ qua đường, chẳng ai thèm để ý vì quá tự kỉ...

Ngày sinh: 07/12/2020
Nghề nghiệp: Hikkikomori, NEET, Otaku, không phải Wibu
Sở thích: Cuồng loli nhưng không phải lolicon, thích mlem mlem mấy bé loli hơn tuổi (lái máy bay). Đọc truyện phải có loli thì mới đọc, không có thì tele sang bộ truyện khác có loli.
Tham gia: 07/12/2020
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào