Leon Fou Bartford

Members
  • 8
    Chương đã đăng
  • 1
    Đang theo dõi

Một con người chán ghét với tình yêu đời thực, chỉ muốn dài lâu nhưng không biết níu giữ (1 năm rưỡi 6 người). Tìm đến romcom để chữa lành con trym, quên 3D đi, 2D là nhất.

Nghề nghiệp: Slave hiển nhiên òi
Sở thích: Kequing, Marie, được viewer nhớ đến
Tham gia: 15/11/2020
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
1Truyện đang tham gia
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: