Bluepumpkin

Members
  • 42
    Chương đã đăng
  • 393
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Bluepumkin
  • SuperBQTCT2005s

I'm Bluepumpkin and I'm friendly. Sometimes I can be nut and foolish. I'm quite shy so my identity is mystery. Furthermore, the term "Blue" is not represented for colour, it is deputized for emotion <3

Say no to tragedy

Ngày sinh: 17/10/2020
Sở thích: ngủ
Tham gia: 17/10/2020
2Truyện đã đăng
Truyện dịch
Anh hùng Vô Chức
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
2Truyện đang tham gia
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: