Bluepumkin

Members
  • 23
    Chương đã đăng
  • 329
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • SuperBQTCT2005s

I'm Bluepumpkin and I'm friendly. Sometimes I can be nut and foolish. I'm quite shy so my identity is mystery. Furthermore, the term "Blue" is not represented for colour, it is deputized for emotion <3

Ngày sinh: 05/10/2020
Nghề nghiệp: Học sinh trâu bò
Sở thích: Rom-com
Tham gia: 17/10/2020
2Truyện đã đăng
Truyện dịch
Anh hùng Vô Chức
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào