• 3
    Chương đã đăng
  • 3
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • JackLeHiep

Là một đứa hay ảo tưởng về việc mình được isekai và là main các thứ.

Ngày sinh: 09/11/2007
Nghề nghiệp: Học sinh
Tham gia: 11/10/2020
1Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào