ZzKOUzZ

Members
  • 102
    Chương đã đăng
  • 16
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • thienhavodich
Ngày sinh: 16/01/2020
Nghề nghiệp: Du Học Sinh
Sở thích: Chơi nhạc, xem người khác chơi game, tìm hiểu về căn hóa 2D, làm Culi cho viewer
Tham gia: 01/09/2020
4Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
1Truyện đang tham gia
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: