Members
  • 34
    Chương đã đăng
  • 13
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • ☺☻☺
  • tung.pv
Tham gia: 06/12/2016
4Truyện đã đăng
Truyện dịch
Kẻ điều khiển Zombie
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào