-Lyrith-

Members
  • 0
    Chương đã đăng
  • 216
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • LoliIsZaBezt
  • MeAnime99999

Loli là lẽ sống và là cuộc đời.

Kích thước không quan trọng, quan trọng là sự đáng yêu.

-Loli đạo sẽ luôn đứng trên đỉnh vinh quang-

Đạo loli mãi trường tồn, nguyện theo ngài loli666

Nghề nghiệp: Reader
Sở thích: Loli :v (GenBen)
Tham gia: 18/08/2020
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào