Try Hard

Moderators
 • 2
  Truyện đã đăng
 • 3
  Tham gia
 • 110
  Chương đã đăng
 • 36
  Đang theo dõi
Yêu đơn phương như tự đái vào chân. Bạn thì thấy ấm. Người khác thấy ghê. Lâu ngày thì thấy nó khai. https://playerduo.com/5bdb0caa4c015349209afbb8
Ngày sinh: 25/05/1996
Nghề nghiệp: The Lazy Mod, Trans & Editor.
Sở thích: Lười biếng cả ngày!
Tham gia: 12/07/2017
Tên truyện Tình trạng Lần cuối
Đang tiến hành
The Lazy Swordmaster Truyện dịch
Tạm ngưng