Try Hard

Moderators
  • 111
    Chương đã đăng
  • 36
    Đang theo dõi

Yêu đơn phương như tự đái vào chân.
Bạn thì thấy ấm.
Người khác thấy ghê.
Lâu ngày thì thấy nó khai.
https://playerduo.com/5bdb0caa4c015349209afbb8

Ngày sinh: 25/05/1996
Nghề nghiệp: The Lazy Mod, Trans & Editor.
Sở thích: Lười biếng cả ngày!
Tham gia: 12/07/2017
2Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
The Lazy Swordmaster
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
3Truyện đang tham gia
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Tôi Tên Là Ark
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: