krisealumine0504

Members
  • 0
    Chương đã đăng
  • 3
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • DoubleKhukuri

( ̄ー ̄; ) 

Xin các cao nhân chỉ giáo kĩ năng văn học

Ngày sinh: 13/06/1998
Nghề nghiệp: Creative Worker
Sở thích: Lập trình, vẽ (đặc biệt là anime style), viết truyện... chơi (văn kém nhưng vẫn thích vì cần phải xả ý tưởng)
Tham gia: 06/08/2020
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào