• 28
    Chương đã đăng
  • 26
    Đang theo dõi

một con gà chưa biết bay

Ngày sinh: 03/10/2003
Nghề nghiệp: Ngủ, ăn
Sở thích: Ăn, ngủ
Tham gia: 01/08/2020
2Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
1Truyện đang tham gia
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: