• 9
    Chương đã đăng
  • 48
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • White_Demon
Nghề nghiệp: Ăn bám
Sở thích: Ăn bám
Tham gia: 09/07/2017
1Truyện đã đăng
Truyện dịch
Dungeon Hunter
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
1Truyện đang tham gia
Truyện dịch
Dragon Life
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: