Error-Novice Notfound

Members
  • 15
    Chương đã đăng
  • 16
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Novices-con
  • Novicer-senpai
  • tanklear

1 ng thực tế nhg hay mơ mộng, khiêm nhường nhg hay ảo tưởng, theo đuổi cái đa nhiệm nhg chẳng giỏi cj. Cần 1 làn gió mới để có thêm động lực  cho cs

Ngày sinh: 02/05/2014
Nghề nghiệp: Học sinh viên
Sở thích: Văn truyện ctct, mơ ước đc chơi hệ polyglots
Tham gia: 14/07/2020
1Truyện đã đăng
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
2Truyện đang tham gia
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: