Sei-san

Members
  • 1
    Chương đã đăng
  • 271
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Sensei103
  • gpham9606@gmail.com

OTP là thật, tôi là giả

Nếu phải lựa chọn giữa waifu và husbando thì như một người lớn tôi chọn cả hai (´ε` )

┓┏┓┏┓┃

┛┗┛┗┛┃╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭

┓┏┓┏┓┃       ノ) 

┛┗┛┗┛┃      

┓┏┓┏┓┃

┛┗┛┗┛┃ OTP REAL VCL!!!!!!

┓┏┓┏┓┃

┛┗┛┗┛┃

┓┏┓┏┓┃

┃┃┃┃┃┃

┻┻┻┻┻┻

 

Ngày sinh: 30/03/1995
Sở thích: Mèo,OTP,tiểu thuyết,rom-com,nằm dài, soi hint ngầm, những thứ không tốn năng lượng, BLACKPINK IN YOUR AREA o(^^o)(o^^o)(o^^o)(o^^)o
Tham gia: 25/06/2020
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
1Truyện đang tham gia
Truyện dịch
The baby raising a devil
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: