sonsau

Members
  • 0
    Chương đã đăng
  • 1
    Đang theo dõi

tâm hồn tôi to như cái avatar của tôi vậy

Sở thích: anime, manga, light/web novel, seiyuu
Tham gia: 20/06/2020
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào