Hakira_Kabuto

Members
  • 0
    Chương đã đăng
  • 143
    Đang theo dõi

Chỉ là một người bình thường thích đọc sách và muốn tìm thêm nhiều sách để đọc.

Ngày sinh: 30/08/2006
Nghề nghiệp: Đoán xem <'-'>?
Sở thích: Thích và có thể làm được tất cả mọi thứ nhưng sẽ chán khi có quá nhiều người săm soi
Tham gia: 12/05/2020
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào