20061412ln

Members
  • 0
    Chương đã đăng
  • 411
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Gwynplaine
  • Hakira_Kabuto

Chỉ là một người bình thường thích đọc sách và bình thường như bao người khác.

Ngày sinh: 30/08/2006
Nghề nghiệp: Đoán xem <'-'>?
Sở thích: Đọc sách và tìm hiểu game (hiện tại không chơi game).
Tham gia: 12/05/2020
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào