IsFoS

Members
  • 0
    Chương đã đăng
  • 17
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • tuan009

Cực kì mẫn cảm với : drama nặng, NTR, tragedy :((
               SAObu
               Harem
               Ăn ngọt :3
               Rom-com iz da bezt :))

Ngày sinh: 28/05/2004
Nghề nghiệp: Học sinh =))
Sở thích: Harem, ăn ngọt :3
Tham gia: 04/05/2020
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào