shigedg

Members
  • 38
    Chương đã đăng
  • 6
    Đang theo dõi

Hầu như trong trạng thái không được bình thường cho lắm, xin lượng thứ :))

 

Góc lụm lặt: số đo 3 vòng của Asuna trong SAO là 82-60-83, còn Ngọc Trinh là 83-55-90 :))

Nghề nghiệp: Tô vẽ trộn
Sở thích: Những thứ lạ lạ
Tham gia: 02/05/2020
2Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào