ThePepeWarrior

Members
  • 0
    Chương đã đăng
  • 36
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • ScatIzGud

Đầu óc như buồi, là gánh nặng cực to ( cỡ 1 tấn hoặc hơn ) của gia đình

và đó là sự thật ( đéo đùa đâu )

Ngày sinh: 26/08/2003
Nghề nghiệp: Ăn bám bố mẹ ở hiện tại và có lẽ tương lai cũng thế
Sở thích: nằm ở nhà coi Scat
Tham gia: 17/04/2020
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào