Adrenaline

Members
  • 141
    Chương đã đăng
  • 9
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • NegativeFPS
Dân đi vẽ dạo không công...; Họa sĩ của: Quyển sách từ dị thế giới (remake), Reality War Game; Dịch giả của Tensei Shitara Kendeshita
Nghề nghiệp: Động vật ăn cỏ
Sở thích: Mèo
Tham gia: 25/06/2017
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
2Truyện đang tham gia
Truyện dịch
Tensei Shitara Kendeshita
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: