• 0
    Chương đã đăng
  • 163
    Đang theo dõi

"Cuộc đời này không tự do thì sinh mệnh có gì đáng quý?" 1 câu nói của bộ truyện nào đó nhưng tui rất thích.

Ngày sinh: 01/01/1111
Nghề nghiệp: Sinh vật bí ẩn :))
Sở thích: Hí hà drama ‘v’
Tham gia: 21/03/2020
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào