ZzRUIzZ

Members
  • 41
    Chương đã đăng
  • 56
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Thằng Ngáo

Ta là tín đồ của BB đạo, có BB mới dịch, phải mlem mlem mới dịch, nói không với loli.

BB LÀ CHÂN LÍ

Đây là Waifu của lòng tôi :))

Nghề nghiệp: Cục nợ xã hội
Sở thích: Xem anime, đọc LN, đọc manga, chơi gái :))
Tham gia: 17/03/2020
1Truyện đã đăng
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
8Truyện đang tham gia
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: