ZzRUIzZ

Members
  • 41
    Chương đã đăng
  • 57
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Thằng Ngáo

Các project do tôi đứng tên đều là truyện do tôi tự dịch và biên tập, không liên quan tới bất kì nhóm dịch hay cá nhân nào. Mọi vấn đề vui lòng liên hệ tôi qua tài khoản Hako hoặc discord: ZzRUIzZ#5721

Nghề nghiệp: Học sinh
Sở thích: Dịch dạo, đọc văn học.
Tham gia: 17/03/2020
1Truyện đã đăng
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
8Truyện đang tham gia
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: