• 20
    Chương đã đăng
  • 55
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Wibuu~

Trình độ dịch: chưa đủ để lên level 1...

Trình độ edit: chưa đủ cấp độ để có bảng chỉ số...

Trình độ viết lách: bạn còn chẳng viết lách

Xin đừng kì vọng nhiều vào bản dịch của em :D

 

Ngày sinh: 04/07/2003
Tham gia: 07/03/2020
2Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
1Truyện đang tham gia
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: