• 14
    Chương đã đăng
  • 46
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Wibuu~

Gọi tôi khi thấy drama.

Ngày sinh: 04/07/2003
Nghề nghiệp: Học sinh cấp ba kiêm cà khịa gia nghiệp dư.
Sở thích: Drama, drama và drama :v
Tham gia: 07/03/2020
1Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
2Truyện đang tham gia
Truyện dịch
The Emperor of Solo Play
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: