Furyui Hakane

Members
  • 0
    Chương đã đăng
  • 12
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Mirayuki Hakane
  • Hakane

When the plain-looking Shiba inu stares at you with its big gleaming eyes, you have no choice but to allow it to do anything it wants. And when that flabby face lights up with love! Squishing their fat cheeks would make anyone feel better.

Ngày sinh: 17/11/2001
Nghề nghiệp: Editor tập sự
Sở thích: Cún và Allahu Akbar
Tham gia: 20/02/2020
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
1Truyện đang tham gia
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: