• 47
    Chương đã đăng
  • 17
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Pham Tri
Tham gia: 13/02/2020
2Truyện đã đăng
Truyện dịch
No Game No Life
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
2Truyện đang tham gia
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối: