• 96
    Chương đã đăng
  • 24
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Pham Tri
Tham gia: 13/02/2020
3Truyện đã đăng
Truyện dịch
No Game No Life
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Yokohama-eki SF
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
5Truyện đang tham gia
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối: