Kelvin_Key

Members
  • 70
    Chương đã đăng
  • 100
    Đang theo dõi

Còn trẻ và rất rất rất rất lười.

Ngày sinh: 26/01/2006
Nghề nghiệp: Học Sinh
Sở thích: Novel, Anime, phim hành động,...
Tham gia: 15/01/2020
4Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
1Truyện đang tham gia