I mean; I mean.

Members
 • 0
  Chương đã đăng
 • 37
  Đang theo dõi
Tên cũ:
 • Đen thật đen.
 • And thy name is. Bahamut.
 • Sleepy Cloud
 • Very nice.
 • Sleepy Cloud
 • Somewhat lonely
 • Cilirionel
 • Me liar.
 • Nhân vật phản diện A
 • Stalker lv99

Hoặc là mày tin, hoặc là mày đau tim.

Nghề nghiệp: Phản diện.
Sở thích: Những thứ tròn tròn vuông vuông.
Tham gia: 04/01/2020
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
1Truyện đang tham gia
Truyện dịch
Ouroboros Record
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: