wind20

Members
  • 18
    Chương đã đăng
  • 4
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Cao Minh Châu

Càng sống lâu thì người ta sẽ càng ít nói, vì nói là nhược điểm lớn nhất của con người. Khóc và cười mới là những cách giao tiếp ý nghĩa nhất

Ngày sinh: 16/05/2000
Sở thích: Xem phim
Tham gia: 02/01/2020
3Truyện đã đăng
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Màu của biển khơi
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Họa Ảnh
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào