Fushino

Members
  • 18
    Chương đã đăng
  • 11
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • raebilov
  • Ellix Folt
  • T.H.H
  • Con Mòe siêu moe

Thích chết lắm hay sao mà cứ muốn drama/ra ma?

Ngày sinh: 01/01/2007
Sở thích: Mèo, thơ, nhạc, dissin
Tham gia: 24/12/2019
5Truyện đã đăng
Truyện dịch
Chim Thiện Ác
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện dịch
Nise Seijo Kuso of The Year
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện dịch
Unnamed Memory
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
4Truyện đang tham gia
Truyện dịch
Lord of Mysteries
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Umineko no Naku Koro ni
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: