Torisaki Haruka

Members
  • 22
    Chương đã đăng
  • 24
    Đang theo dõi

Acc cũ: Acerchicken123 (Bị Mod cho bay acc vì nghịch ngu)

Ngày sinh: 13/10/2004
Sở thích: Ăn ngủ chơi đọc sách
Tham gia: 12/11/2019
2Truyện đã đăng
Truyện dịch
Second Life Ranker
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào