• 21
    Chương đã đăng
  • 55
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Lenalaa
  • Allena Laine

Nghiện drama nặng =))

Ngày sinh: 21/01/2003
Sở thích: lap + wifi + drama =)))
Tham gia: 23/10/2019
1Truyện đã đăng
Truyện dịch
Kingdom's Bloodline
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào