Thanhvanhau2001

Banned Members
  • 0
    Chương đã đăng
  • 2
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Gã Mộng Mơ

Cuộc sống không có niềm tin thật buồn.

Chết có ý nghĩa?

Sống có không?

Sinh ra là rễ cỏ, thì cũng chỉ mãi mãi là rễ cỏ mà thôi.

Nên tôi tìm đến học viết tiểu thuyết vừa để trốn tránh sự thất bại của bản thân ở thực tại.

Vừa hy vọng rằng có thứ gì đó để lại; có ai đó nhớ đến tôi trong vài năm nữa.


Ngày sinh: 05/07/2019
Nghề nghiệp: Sinh viên kiêm ăn hại
Sở thích: Không thể xác định
Tham gia: 20/10/2019
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào