カイン

Members
  • 6
    Chương đã đăng
  • 388
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Đỗ Duy Khánh
Tham gia: 12/10/2019
2Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
2Truyện đang tham gia
Truyện dịch
Good-Bye Sengen
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: