Taidhsphn

Members
  • 594
    Chương đã đăng
  • 31
    Đang theo dõi

Thích đọc Yan, ghét harem và main bá!

Ngày sinh: 19/02/2021
Nghề nghiệp: Phụ hồ
Sở thích: Yandere is the best
Tham gia: 21/09/2019
8Truyện đã đăng
Truyện dịch
RE:Yandere
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
1Truyện đang tham gia
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: