Taidhsphn

Members
  • 745
    Chương đã đăng
  • 36
    Đang theo dõi

Thích đọc Yan, ghét harem và main bá!

Liên hệ: FB

Ngày sinh: 19/02/1997
Nghề nghiệp: Phụ hồ
Sở thích: Yandere is the best
Tham gia: 21/09/2019
10Truyện đã đăng
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Phù Hiệu Tinh Tú
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
RE:Yandere
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
1Truyện đang tham gia
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: