Sakaros

Members
  • 0
    Chương đã đăng
  • 0
    Đang theo dõi

Có thể gọi tôi là Sakaros. Chỉ những ai thân với tôi mới có quyền gọi là Red. Còn những người tôn trọng tên người khác thì cứ gọi tôi là Tấn

Ngày sinh: 06/02/1999
Nghề nghiệp: Sinh Viên
Sở thích: Ngắm Loli
Tham gia: 08/09/2019
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào