xuanyem

Members
  • 125
    Chương đã đăng
  • 34
    Đang theo dõi
Tham gia: 29/11/2016
6Truyện đã đăng
Máy dịch
Genocide Online
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Máy dịch
Youjo Senki
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Shinigami wo Tabeta Shoujo
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Shinigami wo Tabeta Shoujo
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào