Đỗ Tiến Đức

Members
  • 58
    Chương đã đăng
  • 4
    Đang theo dõi

Đã uống xe thì không lái rượu bia

Sở thích: Đam mê bộ môn say
Tham gia: 29/08/2019
3Truyện đã đăng
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Truyện dịch
Milk Princess
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
1Truyện đang tham gia
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: