Flame Soul

Members
  • 163
    Chương đã đăng
  • 20
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Galaxy Super Nova

Một Doctor, Đô đốc, Captain, Sensei, Knight....cái gì cũng làm hết

Nghề nghiệp: Bí mật OwO
Sở thích: Game, anime, vân vân và mây mây
Tham gia: 27/08/2019
7Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Kita no Toride Nite
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Nigotta Hitomi no Lilianne
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào