Tinker

Members
  • 27
    Chương đã đăng
  • 18
    Đang theo dõi
Ngày sinh: 11/11/1996
Nghề nghiệp: Chờ được isekai
Sở thích: Game, Drama
Tham gia: 18/08/2019
2Truyện đã đăng
Truyện sáng tác
Thời Khắc Chuyển Mùa
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
#SomeoneMustDie
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
1Truyện đang tham gia
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối: