Tinker

Members
  • 49
    Chương đã đăng
  • 36
    Đang theo dõi
Ngày sinh: 11/11/1996
Nghề nghiệp: Chờ được isekai
Sở thích: Game, Drama
Tham gia: 18/08/2019
2Truyện đã đăng
Truyện sáng tác
Thời Khắc Chuyển Mùa
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
#SomeoneMustDie
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
2Truyện đang tham gia
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Gray on blues
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: