Shigure Umbra

Members
  • 13
    Chương đã đăng
  • 33
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Shigure
Trong cái bóng ta thấy rõ ánh sao hơn cũng như dạng thực của bầu trời.
Ngày sinh: 03/09/1998
Sở thích: Nghe những câu chuyện
Tham gia: 24/05/2017
1Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào