★彡KING︵

Members
  • 90
    Chương đã đăng
  • 41
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • kakilop
Tham gia: 14/08/2019
4Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Jaku-chara Tomozaki-kun
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
1Truyện đang tham gia
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối: