Reyes

Members
  • 102
    Chương đã đăng
  • 22
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • ★彡KING︵
  • kakilop
Tham gia: 14/08/2019
5Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Jaku-chara Tomozaki-kun
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
2Truyện đang tham gia
Truyện dịch
Yokohama-eki SF
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối: