kakilop

Members
  • 80
    Chương đã đăng
  • 44
    Đang theo dõi
Tham gia: 14/08/2019
3Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Jaku-chara Tomozaki-kun
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
1Truyện đang tham gia
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối: