hyddty

Members
  • 49
    Chương đã đăng
  • 2
    Đang theo dõi
Đọc harem và ecchi, troll vui :) Delay là một căn bệnh
Nghề nghiệp: Vince McMahon's Creative Team
Sở thích: Animu, LN, Manga và Đô nân Trump
Tham gia: 14/11/2016
5Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Masou Gakuen HxH
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào