TiểuCaCa

Members
  • 0
    Chương đã đăng
  • 68
    Đang theo dõi

Mờ nhạt là hầu hết,

Kể cả khi đến tết,

Sách vở thì lê lết,

Không có bạn mà kết,

Bạn bè gì cho mệt,

Có LN là vui hết,


Ngày sinh: 07/06/2005
Nghề nghiệp: Học sinh vô danh tại một ngôi trường THCS danh tiếng
Sở thích: Bất cứ thứ gì ngoài học với hành
Tham gia: 29/07/2019
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào