Blue.-.

Members
  • 0
    Chương đã đăng
  • 9
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Otaku.-.
Ngày sinh: 06/08/2002
Sở thích: Đọc manga, light novel, xem anime, ...
Tham gia: 18/07/2019
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào