cookmeal

Members
  • 135
    Chương đã đăng
  • 4
    Đang theo dõi
Con đường không có trở ngại sẽ chẳng dẫn đến đâu cả.
Ngày sinh: 09/01/2003
Nghề nghiệp: Học sinh
Sở thích: Chơi cờ vua,solo trans,học toán.
Tham gia: 13/05/2017
2Truyện đã đăng
Truyện dịch
Gensou Sekai no Alice Tale
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
The Tutorial Is Too Hard
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
1Truyện đang tham gia
Truyện dịch
The Novel 's Extra
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: