Dầu

Members
  • 5
    Chương đã đăng
  • 0
    Đang theo dõi

Hello mina-san, mình là newbie desu!

Ngày sinh: 01/01/2000
Tham gia: 04/07/2019
4Truyện đã đăng
Truyện dịch
Cám dỗ của Thanatos
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào